Άμεσα Αποτελέσματα

Στο Linkup.gr τηρούμε όλα τα πρότυπα και εφαρμόζουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται σχετικά με τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης. Είμαστε επαγγελματίες και γνωρίζουμε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε για την ταχύτερη και ορθότερη ευρετηρίαση των ιστοσελίδων σας.

Ένας ιστότοπος για να θεωρείται επιτυχημένος και να έχει σωστά και ΜΟΝΙΜΑ αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να ακολουθήσει μία σειρά από κανόνες:

  • Να μην υπάρχουν λάθη – τα γνωστά bugs – στον κώδικα
  • Καλό web server
  • SEO (Search Engine Optimization)
  • Διάδραση του χρήστη με τον ιστότοπο
  • Σωστή και επαγγελματική ψηφιακή διαφημιστική εκστρατεία (digital marketing)
  • Τακτική ενασχόληση με τον ιστότοπο

Αν όλα τα παραπάνω εφαρμοστούν σωστά, τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα και – κυρίως – θα έχουν διάρκεια.