Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση

Η τεχνική υποστήριξη για κάθε website και ιστοσελίδα είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Όταν τελειώνουμε με τη δημιουργία του site μας δεν το αφήνουμε χωρίς επίβλεψη. Χρειάζεται συντήρηση και περαιτέρω τεχνική υποστήριξη. Πολλοί ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, μη γνωρίζοντας τη σωστή διαδικασία, δεν ασχολούνται με τη συντήρηση του site τους. Αφήνουν τις ιστοσελίδες τους να “τρέχουν” χωρίς να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διορθώνονται τα όποια τεχνικά προβλήματα παρουσιάζονται. Ως αποτέλεσμα έχουμε την ύπαρξη μη λειτουργικών ιστοσελίδων, καθόλου εύχρηστων και με πληθώρα τεχνικών προβλημάτων. 

Οι συνέπειες για μία ιστοσελίδα ή κάποιο website που δεν εξελίσσεται και δεν επιλύει τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται αφορούν κατά κανόνα στη λειτουργικότητα και την ασφάλειά του. Ένα δυσλειτουργικό site είναι μαθηματικά βέβαιο πως μακροπρόθεσμα θα χάσει μεγάλο αριθμό των χρηστών του και θα είναι δύσκολο να τους ξανακερδίσει ή θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσει νέους.

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό είτε μόνοι μας είτε με την βοήθεια κάποιου web developer να συντηρούμε το website και τις ιστοσελίδες μας. Στο Linkup αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την Τεχνική Υποστήριξη και τη Συντήρηση των ιστοσελίδων σας.

Διαχείριση Ιστοσελίδων & Websites

Η ενασχόληση με το website ή την ιστοσελίδα σας απαιτεί κάποιο χρόνο που πολλές φορές δεν περισσεύει. Αναλαμβάνουμε για εσάς την καθημερινή διαχείριση της ιστοσελίδας σας τόσο ως προς την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση όσο και ως προς τη δημιουργία και την ανανέωση περιεχομένου.


Κατασκευή Website & Ιστοσελίδων

Digital Marketing & Προώθηση Ιστοσελίδων

Διαχείριση Social Media & Ιστοσελίδων

Δημιουργία Περιεχομένου για Ιστοσελίδες & Social Media

Δελτία Τύπου

Δημιουργία λογοτύπου

Τεχνική Υποστήριξη

Όλες μας οι υπηρεσίες